Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A www.madmike.hu oldalt Sport az Egészségért Egyesület üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fábián Miklós E.V. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

Az egyéni vállalkozás adatai:

Cégnév: Fábián Miklós E.V

Székhely: 5600 Budapest, Országbíró u 42. 6/139.

Adószám: 169385269-1-41

Nyilvántartási Szám: 53106777

Telefon: +36 70 385 2084

E-mail: info.madmike@gmail.com

Számlaszám: Gránit Bank, 12100011-17715751-00000000

Pilistúra ügyfélszolgálata: Telefon: +36 70 385 2084
E-mail cím: info@pilistura.hu

  1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pilistura.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A vásárlást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. Az oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton Barion fizetési rendszerrel leadott megrendeléssel lehetséges. Telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogadunk el.

1.2.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.3. A weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés – Vállalkozástól küldött visszaigazolással – interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

  1. Regisztráció

2.1. Az oldalon vásárlásához szükséges regisztráció.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk és szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk és szolgáltatások használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt, vagy elektronikusan elküldött használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére

3.2. A vételár mindig forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza.

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Minden az oldalon vásárolható szolgáltatás digitális termék, melyekhez a hozzáférést a vásárló által megadott e-mail címre küldünk el, a vásárlástól számított 24 órán belül. Ezt egy automatikus rendszer végzi, melynek esetleges meghibásodásáért eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Ha nem érkezik meg a kifizetett termék, eladó manuálisan küldi el a hozzáférést a vásárló által megadott címre. Amennyiben 24 órán belül sem érkezne meg, vásárló telefonon vagy e-mailben jelzi ezt, és eladó manuálisan küldi el.

4.2. Az oldalon vásárló által vásárolt fizikai terméke(ke)t, a vásárló által megadott postai címre kerül elküldésre.

  1. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig.

Budapest, 2020.01.10

Fábián Miklós E.V

Általános szerződési feltételek letöltése